obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Formuláře žádosti a návrhu na jmenování

Formulář žádosti o jmenování znalcem zde

Formulář žádosti o jmenování tlumočníkem zde

Formulář návrhu na jmenování znalcem zde

Formulář návrhu na jmenování tlumočníkem zde

 

Kontaktní adresa pro zasílání vyplněných formulářů:

 

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor organizace justice

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

e-mail: OP@msp.justice.cz

ID dat. schránky: kq4aawz

 

20. 7. 2015                             Odbor organizace justice