obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Statistiky dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti nad soudními exekutory za roky 2016 a 2017

2016

Ministerstvo spravedlnosti ČR v roce 2016 obdrželo celkem 657 stížností na postup soudního exekutora či jeho zaměstnanců. V roce 2016 bylo provedeno celkem 52 kontrol exekutorských úřadů, přičemž 4 kontroly byly nařízeny jako mimořádné.

Po provedených šetřeních v rámci výkonu státního dohledu či na základě provedených kontrol exekutorských úřadů bylo Ministerstvem spravedlnosti uděleno celkem 69 upozornění na nesprávný postup, 56 písemných výtek dle ust. §7a exekučního řádu a ve 4 případech došlo k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudním exekutorem.

2017

Počet stížností obdržených v roce 2017 (k 15.11.2017): 662

Počet kontrol exekutorských úřadů v roce 2017 (k 16.11.2017): 68 z toho 2 mimořádné.

Po provedených šetřeních v rámci výkonu státního dohledu či na základě provedených kontrol exekutorských úřadů bylo Ministerstvem spravedlnosti v roce 2017 prozatím (k 14.11.2017) uděleno celkem 75 upozornění na nesprávný postup, 42 písemných výtek dle ust. §7a exekučního řádu a ve 4 případech došlo k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudním exekutorem.

Nejčastější důvody podání/stížností

1. Neoprávněná exekuce

2. Mobiliární exekuce (chování zaměstnanců soudního exekutora, soupis věcí)

3. Náklady exekuce (výše, odůvodnění)

4. Postih majetku manžela/bývalého manžela

5. Celková výše vymáhané pohledávky (nárůst o úroky a příslušenství)

 

Důvodnost zaslaných podnětů/stížností se dlouhodobě pohybuje zhruba mezi
15-20%.