obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Historické zajímavosti - náhrobek na dvoře Ministerstva spravedlnosti


Na průčelí budovy, nazývané 'domeček', je špatně čitelný náhrobek z původní zástavby.

Jedná se o náhrobek urozeného pána Přibíka Františka Deyma ze Stříteže, který byl do panského stavu povýšen v roce 1708. Byl císařským radou a zemským soudcem, později dokonce hejtmanem kouřimského kraje.

Zemřel 30. 5. 1719.

Rod Deymů ze Stříteže byl roku 1730 povýšen do hraběcího stavu.