obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo spravedlnosti se v únoru roku 2012 připojilo k činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Více informací o její působnosti a činnosti lze nalézt na jejích internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 28. 6. 2012.

Odpovědný útvar: mezinárodní odbor trestní