obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo spravedlnosti se v únoru roku 2012 připojilo k činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Více informací o její působnosti a činnosti lze nalézt na jejích internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 28. 6. 2012.

Odpovědný útvar: mezinárodní odbor trestní

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D