obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 363/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 363/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška byla připravena v návaznosti na zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 podle § 37 zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů, ke kterému došlo s účinností od 30. 9. 2017 novelou zákona o soudech a soudcích provedenou zákonem č. 296/2017 Sb. Podle zrušeného ustanovení § 37 zákona o soudech a soudcích byl Obvodní soud pro Prahu 2 příslušný k řízení v trestních věcech proti pachatelům trestných činů v dopravě. V návaznosti na tuto skutečnost je logickým krokem zrušení této specializace rovněž u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2.

Vyhláška č. 363/2017 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášením, a to 7. listopadu 2017.