obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo


Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních.

  • Předkládací zpráva pro parlament ČR
  • Text smlouvy - česky
  • Text smlouvy - německy