obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

ENCJ - Evropská síť rad pro justici

Ve dnech 2. - 3. června 2005 se v Barceloně uskutečnila třetí výroční konference Evropské sítě rad pro justici (ENCJ). ENCJ sdružuje rady pro justici (soudcovské rady) a obdobné organizace členských států Evropské unie, z nichž většina patří mezi stálé členy sítě a některé – jak je tomu zejména v případě organizací z nových členských států EU – mají jen status pozorovatele. Země, v nichž neexistují organizace obdobné soudcovským radám, jsou v ENCJ zastoupeny svými ministerstvy spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti ČR nabídlo členství Soudcovské unii (SU) jakožto jediné profesní organizaci v ČR, ze strany ENCJ však poté získalo informaci, že soudcovské unie ze své povahy nemohou být členy této sítě. Předsednictvo sekretariátu ENCJ doporučilo, aby za ČR požádalo MSp o status pozorovatele s tím, že se jednání i jiných aktivit mohou účastnit zástupci SU.

Na konferenci ČR spolu s Chorvatskem oficiálně převzala Chartu ENCJ a tím získala statut pozorovatele. Zároveň se ČR zařadila na seznam členů pracovní skupiny s názvem „Justice a média“ s výhradou, že prozatím bude činnosti této skupiny pouze přihlížet.

Na konferenci byla dále představena oficiální internetová stránka ENCJ (www.encj.net), na které jsou k dispozici veškeré potřebné informace o ENCJ, jednotlivých státech a jejich justičních systémech, aktuality a dokumenty. ČR na stránkách zatím uvedena není.