obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuální informace

•  12. října 2017 -  Zveřejněny odpovědi na tři nové často kladené dotazy - Uvádí veřejný funkcionář v oznámení o majetku také peněžní prostředky na účtu u banky a peníze v hotovosti? (nové č. 12); Uvádí veřejný funkcionář v oznámení majetkovou účast (podíl) manžela v obchodní společnosti a příjmy, které tomuto manželovi z jeho majetkové účasti plynou? (nové č. 13); Může veřejný funkcionář oznámení měnit či doplňovat i po jeho odeslání Ministerstvu spravedlnosti? (nové č. 14) [rubrika "Často kladené dotazy (FAQ)"].

•  10. října 2017 -  Zveřejněna doplněná verze Metodiky pro veřejné funkcionáře k podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů (rubrika "Ke stažení").

•  9. října 2017 - Zveřejněna doplněná verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - upřesnění data, ke kterému se oznamují peníze na účtech a v hotovosti v oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.

•  5. října 2017 - Zveřejněna doplněná verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - rozšíření vymezení pojmu nemovité věci o "drobné stavby, které se v katastru nemovitostí neevidují"; vymezení oznamovací povinnosti ve vztahu k peněžním prostředkům na účtu u bankovní a jiné obdobné instituce a penězům v hotovosti.

•  3. října 2017 - Doplněna odpověď na často kladený dotaz (nové č. 19) - Jaký je vztah mezi pojmem vedoucí úředník podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o střetu zájmů a stejným pojmem užívaným zákonem o úřednících územních samosprávných celků?

•  3. října 2017 - Zveřejněna aktuální verze nápověd pro vyplnění oznámení v PDF souboru - v případě, že nedošlo ke skutečnostem, které má veřejný funkcionář povinnost oznámit, zobrazené položky proškrtne. 

•  1. října 2017 - Zveřejněny PDF soubory formulářů pro podání oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., vstupní oznámení, výstupní oznámení a nápovědy pro vyplnění oznámení. Tyto jsou uveřejněny pouze do doby, než budou příslušní veřejní funkcionáři do Centrálního registru oznámení zapsáni a bude jim tak umožněno podat oznámení prostřednictvím tohoto informačního systému.

•  11. září 2017 - Zveřejněna aktualizovaná šablona pro hromadný zápis a číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům - přidána funkce "vedoucí služebního úřadu" a "ředitel sekce" pro veškeré ústřední orgány státní správy. 

•  7. září 2017 - Dočasně z důvodu prováděných úprav a doplnění znepřístupněna metodika pro veřejné funkcionáře.

•  7. září 2017 - Zveřejněna aktualizovaná šablona pro hromadný zápis a číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům - přidána funkce "vedoucí služebního úřadu". 

•  1. září 2017 - Spuštěn Centrální registr oznámení. Zpřístupněno přihlašování podpůrných orgánů s funkcí hromadného a individuálního zápisu veřejných funkcionářů.

•  1. září 2017 - Přidána metodika k podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  1. září 2017 - Přidán pomocný materiál pro hromadný zápis - důležité informace k hromadnému zápisu veřejných funkcionářů (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  31. srpna 2017 - Přidán pomocný materiál pro hromadný zápis - číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům (rubrika Střet zájmů - Ke stažení). 

•  31. srpna 2017 - Upraveno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 16 (Jak podávají oznámení veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, kteří vykonávají některou z činností podle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů pouze v některých letech výkonu funkce?).

•  21. srpna 2017 - Zveřejněna šablona pro hromadný zápis veřejných funkcionářů (sekce Střet zájmů - Formuláře).

 21. srpna 2017 - Upraveno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 2 (Jak se podpůrný orgán přihlašuje do Centrálního registru oznámení?).

 26. července 2017 - Doplněno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 16 (Jak podávají oznámení veřejní funkcionáři, kteří vykonávají některou z činností podle § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů pouze v některých letech výkonu funkce?).

•   19. července 2017 - Aktualizováno výkladové stanovisko k často kladenému dotazu č. 11 (Budou veřejní funkcionáři podávat v roce 2017 oznámení dvakrát? Co vše budou oznamovat?).

•   12. července 2017 - Přidána odpověď na často kladený dotaz č. 24 (Na koho se lze obracet stran informací ke střetu zájmů?).

•   19. června 2017 - Vytvořena sekce často kladených dotazů (FAQ).

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D