obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rejstřík instrukcí

 

1/2017 
Instrukce č. 1/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 12. 2016, č. j. 17/2016-LO-ORG,
o postupu při vypracování vnitřních předpisů a sdělení Ministerstva spravedlnosti (publikační instrukce)

2/2017

Instrukce č. 2/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28.7.2017,  č.j. MSP-100/2017-EO-PF, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.9.2010, č.j. 435/2010-EO-R, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění s přílohami - Instrukce č. j. 435/2010-EO-R

3/2017

Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu

 

4/2017

 

Instrukce č. 4/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 10. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních písemnostech

 

Úplné znění

 

5/2017

 

Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 10. 2017, č. j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti

 

Příloha č. 1 a Příloha č. 2