obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obecné informace

Ministerstvo spravedlnosti se neustále snaží zvyšovat transparentnost zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu byla přijata a od 1.7.2011 nabyla účinnosti instrukce o zadávání  veřejných zakázek, která zavádí REJSTŘÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Tento rejstřík výrazným způsobem posiluje zásadu transparentnosti. V tomto rejstříku je možné nalézt všechny veřejné zakázky realizované ministerstvem od 1.7.2011, jejichž hodnota je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH. V rejstříku jsou uveřejňovány údaje, které zprůhledňují téměř všechny zakázky ministerstva. Na základě tohoto rejstříku lze například zjistit, za co ministerstvo nejčastěji vynakládá veřejné prostředky nebo kteří dodavatelé pro ministerstvo veřejné zakázky plní.

 

REJSTŘÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI