obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ukončené projekty

Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnost ČR

Projekt zajistí působnost odborných kapacit při MSp, jejichž úkolem bude garantovat metodickou jednotu a kvalitu řízení projektů financovaných ze zdrojů evropských fondů a dalších mezinárodních finančních mechanismů.

Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností

Projekt přispěje k naléhavé potřebě vzniku hodnotícího modelu způsobilostí pro stávající zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR a stanovení jasně definovaných postupů a pravidel pro realizaci výběrových řízení na nové zaměstnance.