obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rechtová proti České republice

Dne 26. června 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Růžena Rechtová proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jaromír HÝBNER proti České republice

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vydal rozhodnutí ve věci Jaromír Hýbner proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci MIKROTECHNA, s. r. o. proti České republice

Dne 27. května 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí ve věci MIKROTECHNA

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Faltejsek proti České republice

Dne 15. května 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Jan Faltejsek proti České republice.

Tiskové prohlášení MSp k rozsudku ESLP ve věci ve věci Hlaváček proti ČR

Jde o jednu ze čtyř tzv. pilotních stížností vlastníků domů a bytů na regulaci nájemních vztahů v České republice.

Tiskové prohlášení ministerstva spravedlnosti k rozsudku ESLP ve věci Mourek proti ČR

Stěžovatel v řízení před Evropským soudem namítal především porušení svého práva na přístup k soudu a práva na projednání věci v přiměřené lhůtě.

Tiskové prohlášení MSp k rozsudku ESLP ve věci Drahorád a Drahorádová proti ČR

Dne 20. března 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Jiří Drahorád a Dana Drahorádová proti České republice.

Tiskové prohlášení ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hoření proti České republice

Dne 6. března 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Karel Hoření proti České republice.

Strana 4/20