obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 166/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 166/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je úprava nastavení příslušnosti vrchních státních zastupitelství v souvislosti s insolvenčním řízením, a to s ohledem na závěry vyhodnocení praxe, které provedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Návrh vyhlášky řeší v současné době nevyhovující úpravu příslušnosti vrchních státních zastupitelství v této oblasti, jež je nastavena příliš široce. Vrchní státní zastupitelství jsou tak zahlcována agendou, která pro svou menší závažnost či složitost náleží nižším článkům státních zastupitelství. Z tohoto důvodu návrh vyhlášky zužuje obligatorní příslušnost vrchních státních zastupitelství na případy, kdy bude v těchto věcech způsobena škoda minimálně 150 mil. Kč. Vedle toho však bude vrchním státním zastupitelství umožněno, aby si u sofistikované trestné činnosti spáchané v souvislosti s insolvenčním řízením, která odůvodňuje dozor z jejich strany z jiného důvodu (př. trestná činnost soudců či insolvenčních správců), po předchozím souhlasu nejvyššího státního zástupce atrahovala věc na sebe.

Dalším cílem je odstranění případných pochybností o určení dozoru státního zástupce v souvislosti s přijetím zákona č. 455/2016 Sb. V této souvislosti je navrhována úprava ustanovení jednacího řádu státního zastupitelství, která se zabývají příslušností vrchních státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vedeném pro trestné činy, které vykazují znaky teroristických trestných činů či trestných činů s terorismem souvisejících.

 

Vyhláška č. 166/2017 Sb. nabude účinnosti 1. 7. 2017.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D