obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

 

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků, jejímž cílem je naplnit předpoklady stanovené v § 16 a § 16j odst. 2 zákona o Rejstříku trestů, tj. stanovit náležitosti:

·        žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů,

·        žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů, a

·        žádosti o opis z evidence přestupků.

Stanovením těchto náležitostí bude vytvořen rámec pro sestavení formulářů, které budou žadatelé o výpis či opis vyplňovat. Náležitosti formulářů jsou koncipovány tak, aby Rejstřík trestů mohl jednoznačně ztotožnit žadatele a osobu, které se údaje z Rejstříku trestů nebo evidence přestupků týkají.

 

Vyhláška č. 227/2016 Sb. nabude účinnosti 1. 10. 2016.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D