obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 455/2016 Sb., která zpřesňuje postih financování a jiné podpory terorismu.

Cílem této novely bylo uvést českou právní úpravu do souladu s požadavky na úpravu trestněprávního postihu jednání spočívajících ve financování a jiné podpoře terorismu, které byly vzneseny mezinárodní mezivládní organizací The Financial Action Task Force (Finanční akční výbor, FATF) a Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (výbor Moneyval). Z nejdůležitějších změn lze uvést zavedení definice teroristické skupiny, osamostatnění financování terorismu a kazuistickou úpravu postihu přípravných a pomocných jednání (účast na teroristické skupině, veřejné podněcování nebo zjednání jiného ke spáchání teroristického trestného činu, veřejné schvalování nebo vychvalování teroristického trestného činu, poskytnutí nebo slíbení odměny za spáchání teroristického trestného činu, přijetí i poskytnutí teroristického výcviku, vycestování za účelem terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem).

Zákon č. 455/2016 Sb. nabude účinnosti 1. 2. 2017.