obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhláška č. 151/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

 

V souvislosti se zákonem č. 150/2016 Sb., který rozšiřuje využitelnost elektronického kontrolního systému i pro oblast některých opatření nahrazujících vazbu, se vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, stává nedostatečnou. S ohledem na to, že není vhodné tyto náklady hradit paušální částkou, zákon č. 150/2016 Sb. zavádí do ustanovení § 152 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), povinnost obžalovaného, který byl pravomocně uznán vinným, nahradit státu náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při nahrazení vazby; denní sazbu připadající na tyto náklady a způsob jejich úhrady má přitom stanovit Ministerstvo spravedlnosti obecně závazným právním předpisem (§ 152 odst. 2 trestního řádu). Na oblast opatření nahrazujících vazbu však nelze současné znění vyhlášky aplikovat. 

 

Cílem vyhlášky č. 151/2016 Sb. je tak rozšířit aplikovatelnost vyhlášky č. 458/2009 Sb., pokud jde o stanovení denní sazby připadající na náklady a způsob úhrady těchto nákladů, mimo výkon trestu domácího vězení také na další instituty, u nichž trestní řád připouští užití elektronického kontrolního systému pro kontrolu plnění uložených omezení a povinností, v současnosti především pokud jde o oblast opatření nahrazujících vazbu, a tím provést ustanovení § 152 odst. 2 trestního řádu ve znění zákona č. 150/2016 Sb.

 

 

Vyhláška č. 151/2016 Sb. nabude účinnosti 1. 7. 2016.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D