obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zákon č. 57/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 57/2017 Sb. implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem.

Na základě této implementace se

• zavádí povinnost soudu, který vydal evropský zatýkací rozkaz, poskytnout příslušnému orgánu předávajícího členského státu seznam českých advokátů, z nichž si bude moci osoba, o jejíž předání jde, některého zvolit;

• zavádí povinnost státního zástupce nebo policejního orgánu informovat zadrženou osobu o tom, že má právo zvolit si ve vyžadujícím státě spolupracujícího obhájce, a pokud tato osoba bude mít o dvojí obhajobu zájem, povinnost státního zástupce informovat o této skutečnosti příslušný orgán vyžadujícího státu;

• zavádí požadavek na výslovné poučení obviněného o možnostech, kdy lze vést hlavní líčení v jeho nepřítomnosti.

 

Zákon č. 57/2017 Sb. nabude účinnosti 1. 5. 2017.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D