obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zákon č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 58/2017 Sb. mění dosavadní systém vnější diferenciace věznic, který redukuje ze současných čtyř základních typů věznic na typy dva (věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou). Věznice s ostrahou pak bude vnitřně diferencována na tři oddělení, a to podle míry jejich zabezpečení; o zařazení do konkrétního oddělení bude rozhodovat ředitel věznice.

Zákon č. 58/2017 Sb. nabude účinnosti 1. 10. 2017.