obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vláda schválila renominaci profesora Malenovského do Soudního dvora EU

Vláda ČR schválila návrh ministra spravedlnosti na jmenování prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc. jako kandidáta na soudce Soudního dvora Evropské unie. Profesora Malenovského jakožto stávajícího soudce této instituce znovunavrhla výběrová komise a její návrh následně projednal výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jiří Malenovský je díky svým profesním i jazykovým znalostem uznávaným odborníkem na evropské a mezinárodní právo. „Svými kvalitami profesor Malenovský představuje pro Soudní dvůr EU přínos jak v rovině mimořádné odborné erudice, tak v rovině dlouholetých praktických zkušeností,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který výběrové komisi předsedal.

O znovunavržení Malenovského dále rozhodovali také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU Martin Smolek, náměstek pro pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní Ministerstva spravedlnosti Petr Jäger, končící předseda České advokátní komory Martin Vychopeň a děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zdeňka Papoušková. 

Výběrová komise hlasovala na základě vládou schválených Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie mimo zasedání (per rollam) a na znovunavržení se shodla jednomyslně.

Ministr zahraničních věcí nyní oznámí jméno kandidáta za Českou republiku generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie. Soudci Soudního dvora jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států Evropské unie na dobu šesti let.