obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Otevřená věznice už brzy i v ČR: norští kolegové předali Česku zkušenosti z praxe

popis.Text

Zástupci Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby podnikli v srpnu pracovní cestu do Norska, kde se svými severskými kolegy jednali o tzv. otevřených věznicích. Provoz prvního zařízení tohoto typu v České republice se totiž blíží – pilotní projekt ve věznici v Jiřicích startuje už v říjnu tohoto roku.

Během cesty se česká delegace setkala se zástupci Ředitelství Norské nápravné služby (Directorate of Norwegian Correctional Services, dále DNCS) a tématem diskuzí byl systém norského vězeňství, do kterého „otevřené“ věznice pevně patří.

„Kolegové z DNCS nás seznámili s efektivními nástroji, které využívají v boji proti kriminální recidivě, včetně propojenosti péče během výkonu trestu i po jeho ukončení,“ uvádí Kamil Nedvědický, zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti. „Mimořádně důležité je také zajištění návaznosti programů pro odsouzené na aktivity po propuštění z výkonu trestu. Způsob zacházení s odsouzenými v tzv. otevřených věznicích patří k těm nejúčinnějším a nejlépe chrání společnost před opakováním trestné činnosti,“ shrnul závěry z jednání na DNCS Nedvědický.

K seznámení se s praktickým fungováním systému „otevřených“ věznic pak sloužily návštěvy zařízení v Trøgstadu, Eidsbergu a zejména věznice Bastøy, která je považována za jednu z nejlepších věznic světa a s „otevřeným“ systémem má dlouholeté zkušenosti.

„Ve věznicích Trøgstad a Eidsberg jsme zjišťovali zejména to, jak funguje vzájemná spolupráce a propojenost „otevřené“ věznice nebo její části s tou „uzavřenou“, což je pro nás s ohledem na blížící se spuštění projektu v Jiřících velmi důležité,“ uzavřel ředitel věznice Jiřice Petr Suk s tím, že i nadále bude mezi oběma zeměmi výměna zkušeností.

První „otevřenou“ věznici buduje Ministerstvo spravedlnosti v Jiřicích na Nymbursku. V první fázi bude zařízení sloužit pro 32 odsouzených, kteří jsou krátce před ukončením výkonu trestu, po vyhodnocení pilotního projektu chce resort spravedlnosti rozšířit kapacitu věznice na 100. Jiřické zařízení bude simulovat život na svobodě a připravovat vězně na život po propuštění. Právě přechod na svobodu spojený s nezvyklou mírou samostatnosti a zodpovědnosti velká většina trestaných nezvládá a vrací se k páchání trestné činnosti.

popis.Text

Pracovní cesty se spolu s Kamilem Nedvědickým a Petrem Sukem zúčastnili také Lukáš Dirga a Jan Slavík z oddělení pro koordinaci, analýzy a trestní politiku Ministerstva spravedlnosti ČR, speciální pedagožka ve Věznici Jiřice Hana Prokopová a Šárka Černá z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

 

5. 9. 2017                                    Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti