obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministři spravedlnosti zemí EU jednali o postizích komunistických zločinů

U příležitosti Evropského dne památky obětí totalitních režimů se ve středu 23. srpna v estonském Tallinnu uskutečnila konference ministrů spravedlnosti zemí Evropské unie. Cílem jednání bylo nalézt a vytvořit v mezinárodním prostředí takové podmínky, které by účinněji postihovaly zločiny komunismu ve střední a východní Evropě. Českou republiku zastupoval náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger.

Tato iniciativa navazuje na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Evropského parlamentu připomínající oběti totalitních režimů v Evropě a vychází ze zjištění, že v dotčených zemích proběhlo vyrovnání se s komunistickou minulostí a potrestání pachatelů komunistických zločinů s různou mírou úspěšnosti.

Účastníci konference proto představili návrh na zřízení mezinárodní Rady pro vyšetřování zločinů komunistických režimů (CICROC), která by na základě mezinárodní spolupráce shromažďovala důkazy a předávala je příslušným orgánům zúčastněných států. „Při vyrovnávání se s totalitní minulostí zvolila Česká republika kombinaci mnoha metod: rehabilitaci a odškodnění politických vězňů, majetkové restituce, veřejné odsouzení komunistického režimu či lustrace. Pokud se však jedná o trestní postih pachatelů závažných zločinů, pro účely trestního řízení jsou zdokumentovány spíše jednotlivé specifické případy,“ uvedl k problematice náměstek Jäger.

Výstupem konference je společné prohlášení, které zdůrazňuje nejen význam otevřených a objektivních informací nezbytných k vyšetření těchto zločinů, ale také jejich nepromlčitelnost a právo obětí na spravedlnost.

V Tallinnu se tato konference konala již podruhé, tentokrát v rámci estonského předsednictví v Radě Evropské unie.

24. 8. 2017                                                Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR