obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zaměstnávání odsouzených osob se vyplatí!

Ministerstvo spravedlnosti učinilo další zásadní krok ke zvýšení zaměstnanosti osob ve výkonu trestu či se záznamem v Rejstříku trestů. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo metodický pokyn pro zadavatele veřejných zakázek, kteří budou mít nově možnost stanovit zaměstnání určitého počtu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osob se záznamem v Rejstříku trestů jako zvláštní podmínku plnění veřejné zakázky nebo jako jedno z kritérií posuzované kvality.

Metodika obsahuje praktické rady a postupy pro zadavatele veřejných zakázek včetně popisu konkrétních kroků, které musí provést při svém rozhodování o vhodnosti zahrnutí těchto podmínek nebo kritérií do zadávací dokumentace. Součástí jsou také názorné ukázky zadávacích řízení a početné příklady dobré praxe. Materiál se bude dále upravovat podle potřeb aplikační praxe, na kterou může pružně reagovat.

„Jsem velmi rád, že veřejní zadavatelé budou mít nově tuto možnost, která inspiruje subjekty nejen veřejného prostoru, ale svým příkladem podpoří i zaměstnávání vězňů v sektoru soukromém,“ uvedl ministr Robert Pelikán.

Kromě zmíněných ministerstev se na tvorbě metodiky podíleli zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a Ministerstva průmyslu a obchodu. S materiálem se také seznámili zástupci neziskového sektoru a mohli se k jeho obsahu vyjádřit.

Vypracování metodiky navazuje na Usnesení vlády ze dne 25. ledna 2017 k využívání institutu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených a osob se záznamem v Rejstříku trestů.

Ministerstvo spravedlnosti naplánovalo k této problematice na přelom září a října tohoto roku odbornou konferenci, jejímž cílem bude snaha informovat zadavatele veřejných zakázek o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek v této oblasti.

 

28. 7. 2017                       Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D