obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšlo nové číslo Zpravodaje o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Dnes bylo na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zveřejněno nové číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, jehož účelem je představovat aktuální rozhodovací činnost štrasburského soudu.

 

Nejnovější číslo lze přímo otevřít zde; jednotlivá vydání jsou pak zveřejněna v archivu.

 

Z nových rozhodnutí proti České republice jsou v něm představeny především rozsudky týkající se výše odškodnění za porušení majetkových práv regulací nájemného bez právního základu v letech 2002 až 2006 (Heldenburgovi a Čapský a Jeschkeová) a rozsudky zabývající se podmínkami, za nichž lze jako důkaz viny použít svědecké výpovědi osob, které obhajoba neměla možnost vyslechnout (Bátěk a ostatní a Štulíř).

 

Z judikatury proti jiným státům toto číslo Zpravodaje obsahuje např. rozsudky týkající se zajišťování cizinců za účelem zabránění neoprávněného vstupu a pobytu na území (Ilias a Ahmed proti Maďarsku a Z. A. a ostatní proti Rusku), využívání zranitelného postavení na území státu nelegálně pobývajících cizinců v pracovních vztazích (Chowdury a ostatní proti Řecku), ochrany soukromí veřejně známých osob před publikováním detailů ze soukromého života v bulvárních médiích (Rubio Dosamantes proti Španělsku), vyšetřování tzv. „hate crimes“ (Király a Dömötör proti Maďarsku a Škorjanec proti Chorvatsku), pravidel použití policejního agenta při vyšetřování drogové trestné činnosti (Pătraşcu proti Rumunsku), přístupu vězňů k internetu (Janovskis proti Litvě) či povinnosti státních orgánů usnadnit, a nikoli komplikovat, styk zdravotně postiženého otce se svým dítětem po rozvodu (Kacper Nowakowski proti Polsku).

 

Kancelář vládního zmocněnce, 14/07/2017

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D