obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministr Pelikán podepsal v Hanoji smlouvu o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamem

Mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou dosud neexistoval smluvní základ, na jehož základě by bylo možné vzájemné předávání odsouzených osob k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody ve svém domovském státu. Ve vztahu k zemím asijského kontinentu se jedná teprve o třetí dvoustrannou smlouvu umožňující předávání odsouzených osob.

popis.Text

Významnému úspěchu na poli mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních předcházelo více než deset let expertních jednání. Hlavním přínosem dnes uzavřené smlouvy je možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož je odsouzená osoba občanem a tedy v kulturně a jazykově blízkém prostředí, které usnadní resocializaci a snazší zapojení odsouzených osob do společnosti po vykonání uloženého trestu.

„Zvláště s ohledem na velké množství rozdílů mezi oběma státy v kulturním i sociálním prostředí je možnost resocializace v „domácím“ prostředí klíčovým faktorem,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech evidovalo několik žádostí osob vietnamské státní příslušnosti, které žádaly o předání k výkonu trestu do Vietnamu. Jejich předání ale kvůli absenci příslušné smlouvy dosud nebylo možné.

Obě strany smlouvu podepsaly za účasti prezidentů zemí dnes v Prezidentském paláci v Hanoji. Jedná se o smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu.

Po podpisu bude proto předložena oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací. Poté bude možné si vzájemně vyměnit ratifikační listiny, přičemž smlouva vstoupí v platnost 60 dnů po výměně ratifikačních listin.

Dosud sjednala Česká republika takovou smlouvu pouze s Thajskem a se Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong. Absence příslušné mezinárodní smlouvy s Thajskem bránila možnosti předání Radka Hanykovicse a Emila Novotného, kteří byli v Thajsku v roce 1995, resp. 1996 zadrženi za pašování drog a následně odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody. Aby bylo možné požádat o jejich převzetí k výkonu trestu odnětí svobody v ČR, bylo nutné s Thajskem sjednat příslušnou mezinárodní smlouvu, kterou se díky intenzivnímu vyjednávání podařilo uzavřít v r. 2000 (v platnost vstoupila 24. 9. 2002). Předání obou odsouzených se následně uskutečnilo v lednu 2004.

Další podrobnosti:

K červnu 2017 je v českých věznicích 146 vietnamské státní příslušnosti ve vazbě a 306 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (z toho 19 žen). Nejčastějším trestným činem je nedovolená výroba a jiné nakládání s psychotropními látkami a jedy.

 

7. června 2017                                 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D