obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministr Pelikán jednal s generálním tajemníkem Rady Evropy Jaglandem: ČR se chce připojit k mnohostranným úmluvám co nejdříve

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se dnes setkal s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjørnem Jaglandem. Jednání se uskutečnilo v kontextu nadcházejícího českého Předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy v průběhu letošního roku. „V předchozích letech se Česká republika dostala na nelichotivý seznam zemí, které dosud nepřistoupily k některým významným mnohostranným úmluvám Rady Evropy. Tím jsme zbytečně ohrozili svou důvěryhodnost na poli lidských práv a boje proti terorismu. Ujistil jsem generálního tajemníka Jaglanda, že mou dlouhodobou ambicí je připravit většinu dotčených smluv k podpisu nebo ratifikaci ještě v tomto roce“, zdůraznil ministr. Do konce tohoto roku by se Česká republika chtěla připojit k Úmluvě proti obchodování s lidskými orgány nebo Úmluvě rady Evropy o prevenci terorismu.

popis.Text

Ministerstvo spravedlnosti spravuje řadu významných témat, jež si Rada Evropy vytyčila jako své priority v oblasti lidských práv, boje proti korupci a nezávislosti soudnictví. Ministr spravedlnosti představil generálnímu tajemníkovi Rady Evropy tři akcenty, jimž se hodlá v rámci Předsednictví věnovat. Řešení celoevropského problému detence migrujících dětí v rozporu s lidskoprávními zárukami se bude věnovat mezinárodní konference na vysoké úrovni v září 2017 v Praze.

Následovat bude konference, která bude rekapitulovat dodržování protikorupčních závazků členskými státy, včetně protikorupčních opatření v České republice, a to zejména ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům. Již v červnu se v Brně uskuteční mezinárodní konference představitelů nejvyšších soudních instancí z evropských zemí, která se bude věnovat otázce závaznosti soudních rozhodnutí, včetně autority rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Na okraj jednání se oba účastníci věnovali aktuálním problémům právního státu a ochrany lidských práv v Evropě. V podmínkách České republiky pak byla zvláště diskutována restriktivní novela zákona o pobytu cizinců, která nyní prochází legislativním procesem.

21. 4. 2017                              Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti