obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jak na to? Odborníci ze zahraničí hovořili o přípravě nového civilního řádu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Českou společností pro civilní právo procesní uspořádalo ve dnech 22. a 23. března 2017 mezinárodní konferenci na téma Český civilní řád soudní pro třetí milénium. Do Brna přijeli diskutovat přední odborníci z Německa, Rakouska a Švýcarska a se svými českými kolegy se podělili o zkušenosti a vědomosti potřebné pro přípravu nového civilního řádu.

Změny v českém civilním procesním právu by měly vycházet z rakouského systému, který je České republice blízký právní tradicí. Švýcarské zkušenosti jsou zase velmi cenné s ohledem na to, že tato země nedávno prošla obdobným procesem. „Cílem rekodifikace procesního práva má být zefektivnění našeho soudnictví, a proto při její přípravě přihlížíme k praktickým zkušenostem s uplatňováním této úpravy právě v Rakousku a ve Švýcarsku,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který pro inovaci civilního soudního řádu zřídil v minulém roce skupinu odborníků.

Konferenci zahájili náměstek justiční a legislativní sekce Ministerstva spravedlnosti Michal Franěk a Petr Lavický, předseda pracovní skupiny připravující rekodifikaci procesního práva. U řečnického pultu se pak střídali soudci, akademici, advokáti nebo zástupce rakouského Spolkového ministerstva spravedlnosti. V publiku je sledovalo na 100 posluchačů z řad okresních, krajských soudů a Nejvyššího soudu, diskuzí k příspěvkům se zúčastnili také přední čeští akademici nebo doktorandi.

popis.Text

popis.Text

27. 3. 2017                             Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D