obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kariérní den Ministerstva spravedlnosti České republiky

Dovolujeme si Vás pozvat na Kariérní den Ministerstva spravedlnosti České republiky, který se uskuteční v pátek 31. 3. 2017 od 13:00 do 15:00 v hlavní budově ministerstva na adrese Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

V rámci programu absolvujete:

• Komentovanou prohlídku o historii budovy, nahlédnutí do kanceláří a konferenčních prostor

• Seznámení s prací na jednotlivých sekcích

• Besedu o možnostech uplatnění na Ministerstvu spravedlnosti České republiky

Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na kariérní den přihlásit předem prostřednictvím e-mailu JKrpalkova@msp.justice.cz, a to nejpozději do 29. 3. 2017. Ve zprávě prosím uveďte své jméno, příjmení a název vysoké školy, na které studujete.

Zájemce předem upozorňujeme, že při vstupu do budovy budou muset předložit své občanské průkazy.

Pozvánku najdete zde.