obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Konference k rekodifikaci občanského procesního práva

Česká společnost pro civilní právo procesní a Ministerstvo spravedlnosti pořádají ve dnech 22. 3. -23. 3. 2017 mezinárodní sympozium k tématu Český civilní řád soudní pro třetí milénium. Akce se uskuteční v prostorách Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Program sympozia naleznete zde.

21. 3. 2017             Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti